Pravidelné investování
spolu s dlouhodobým přístupem
tvoří základ úspěšné investiční strategie


Správné načasování investice je obtížné ...

Pro běžného investora je obtížné určit ideální okamžik pro vstup a výstup z kapitálových trhů neboli správně načasovat svou investici. Trhy mohou přinášet pozitiva na dlouhém horizontu, nicméně z krátkodobého pohledu jejich hodnota kolísá. Nikdo není schopný ideálně investici načasovat. Investoři mají tendenci nakupovat v období, kdy je příznivé tržní prostředí a ceny rostou a naopak v období poklesu cen a všeobecně narůstající nervozity své investice odprodávají z důvodu minimalizace ztrát. Přijmout rozhodnutí, kdy zainvestovat, je jedno z nejtěžších rozhodnutí, které musí investor udělat. Jak se tomuto rozhodnutí úspěšně vyhnout?

Pravidelné investování přináší výhody v dlouhodobém horizontu

graf Jednou z nejlepších cest, jak se vyhnout nutnosti přijmout stresující rozhodnutí o načasování investice, je investovat na pravidelné bázi. Hlavní výhodou této strategie je technika průměrování nákladů, při které je riziko špatného načasování trhu potlačeno tím, že nakupujete jednotky v pravidelných intervalech. Průměrování nákladů Vám zajistí, že v období poklesu trhů za své prostředky nakupujete více cenných papírů. Navíc Vám pravidelné investování pomůže posílit investiční dicsiplínu.

Není důležité kolik, ale kdy

graf Jedním z nejdůležitějších spojenců pro každého investora je čas. Dlouhodobý investiční horizont Vám pomůže snížit riziko pramenící z kolísavosti finančních trhů. Čím déle necháte své prostředky aktivně pracovat, tím více se Vám také podaří ovládnout efekt složeného úročení ve svůj prospěch. Nikdy není pozdě začít, ale nejvíc profitují ti, kteří začnou co nejdříve.

Složené úročení je jako sněhová koule, kterou pustíte z kopce. Čím delší kopec, tím větší kouli dole najdete.


Design Cyril & Metoděj s.r.o.