Program pravidelného
investování Konto života PLUS -
klíč k Vaší dlouhodobé prosperitě

Konto života PLUS je program pravidelného investování, vytvářející výnosy potřebné pro zabezpečení budoucnosti a pokrytí významných životních potřeb, cílů a snů. Pomáhá realizovat Vaše cíle a sny v různých časových horizontech. Umožňuje Vám investovat v dlouhodobém horizontu a vytvořit si rentu na období Vašeho důchodu anebo realizovat Vaše plány v kratším časovém období.


Design Cyril & Metoděj s.r.o.