Kontakt

Korespondenční adresa


Vážený investore,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili International Investment Platform, o.c.p., a.s., při investování do produktu Konto života PLUS.

Z důvodu ukončení spolupráce se společností Cornhill Management, s.r.o., Nad Ondřejovem 989/24, 140 00 Praha 4, Česká republika, která pro Vás byla kontaktním místem, si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 1. ledna 2022 bude tato kontaktní korespondenční adresa pro investiční produkt Konto života PLUS zrušena.

Po 1.1.2022 můžete kontaktovat International Investment Platform na následující adrese:

International Investment Platform, o.c.p., a.s.


Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: contact@iiplt.com
Bezplatná infolinka pro klienty v době 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00: 800 11 11 44

Pošta doručená po 1. lednu 2022 na původní korespondenční adresu již nebude považována za doručenou International Investment Platform, o.c.p., a.s. a nebude mít účinky doručení, a to ani v případě, že se zásilka nevrátí odesílateli.

Změna kontaktní adresy nemá žádný vliv na smluvní vztah a International Investment Platform vám bude nadále poskytovat služby beze změny, jak bylo dohodnuto ve smlouvě.

Administrátor produktu:


International Investment Platform, o.c.p., a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: contact@iiplt.com
www.iiplt.com


Design Cyril & Metoděj s.r.o.