Jak začít s plněním Vašich snů? Jednoduše...

 1. Finanční poradce Vám představí program pravidelného investování Konto života PLUS.
 2. S Vašim finančním poradcem:
  • vyplníte Klientský test, který je součástí Návrhu smlouvy o řízení portfolia a prodiskutujete s ním svoji aktuální situaci. Vyplnění Klientského testu Vám pomůže určit Váš rizikový profil
  • definujete své investiční záměry a čas, ve kterém byste je chtěli realizovat. Na základě Vaší aktuální situace si zvolíte částku, kterou chcete pravidelně investovat
  • obeznámíte se s informacemi, které Vám mají být poskytnuty na základě právních předpisů
  • vyplníte Návrh na uzavření smlouvy o řízení portfolia Konto života PLUS.
 3. Následně převedete finanční prostředky na účet uvedený v návrhu smlouvy a zadáte trvalý příkaz.
 4. Administrátor programu pravidelného investování Konto života PLUS, Vám po přijetí Návrhu smlouvy a zaplacení vstupní investice, resp. splátky vstupní investice zašle potvrzení o akceptaci.

Design Cyril & Metoděj s.r.o.