Jaké výhody Vám přinese Konto života PLUS?

 1. Správa portfolia založená na aktivním řízení rizika
 2. Ochrana kapitálu prostřednictvím postupného zamykání výnosů
 3. Diverzifikace portfolia
 4. Sofistikovaný výběr investičních nástrojů
 5. Stabilizace prostřednictvím investičních nástrojů s fixním výnosem
 6. Variabilita a flexibilita
  • výběr způsobu splacení vstupní investice: jednorázově na začátku nebo postupně
  • nízká minimální pravidelná investice 500 CZK
  • výběr způsobu pravidelného investování: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně nebo jednorázově
  • výběr doby pravidelného investování 5 až 40 let
  • jednoduchý přístup k penězům - možnost výběru části investovaných prostředků
  • mimořádná investice minimálně 50 000 CZK
 7. Možnost využití daňových výhod

Konto života PLUS ideálně kombinuje zmíněné výhody pravidelného investování a navíc Vám přináší nejedno, ale hned několik PLUS.

PLUS 1 - Správa portfolia založená na aktivním řízení rizika

graf Každá investice se vyznačuje určitým rizikem. Riziko je míra nejistoty spojená s investicí a jeho výška závisí na vybraném investičním nástroji. Mezi méně rizikové investice patří např. státní dluhopisy, naopak nejrizikovější jsou akcie. Jednotlivé investiční nástroje v závislosti na svém riziku přináší různé výnosy. Výnos je odměnou za podstoupené riziko. Investování s aktivně řízeným rizikem umožňuje po celou dobu udržovat investiční riziko na úrovni respektující Váš rizikový profil.

PLUS 2 - Ochrana kapitálu prostřednictvím postupného zamykání výnosů

graf Dlouhodobý horizont umožňuje investovat na počátku agresivněji především do rizikovějších finančních nástrojů s cílem přinést nejvyšší možný výnos. S blížícím se koncem Vámi stanoveného investičního horizontu bude agresivní složka potlačována ve prospěch konzervativních nástrojů tak, aby účinně ochránila Vaše peníze před nenadálým výkyvem finančních trhů. Konto života PLUS ideálně plní tři základní funkce: kumulaci prostředků, efektivní zhodnocení a ochranu kapitálu prostřednictvím zamykání výnosů.

PLUS 3 - Diverzifikace portfolia se zaměřením na exotické trhy

graf Konto života PLUS vám umožní diversifikovat Vaši pravidelnou investici do celého světa. Aktivně řízené portfolio bude Vaše prostředky pravidelně směřovat na finanční trhy nejen vyspělých ekonomik, ale i na atraktivní trhy rozvíjejících se ekonomik. Vaše prostředky budou efektivně investovány např. v Rusku, Číně, Indii, Latinské Americe, Blízkém východě či v jihovýchodní Asii.

PLUS 4 - Sofistikovaný výběr investičních nástrojů

Výběr finančních nástrojů je založen na důkladné investiční analýze uskutečňované ve spolupráci s renomovanými konzultačními společnostmi. Podílové fondy, které jsou součástí klientských portfolií jsou spravované vybranými investičními manažery s dlouholetými zkušenostmi a důkladnou znalostí lokálních trhů, kteří přinášejí potenciál vysokého zhodnocení.

PLUS 5 - Stabilizace prostřednictvím nástrojů s fixním výnosem

graf Díky vyspělému způsobu řízení portfolia bude Vaše investiční riziko minimalizováno investováním do nástrojů s fixním výnosem. Vstupní investice, která tvoří 5 % celkové investované sumy, je plně investována do nástrojů s fixním výnosem. Tato investice Vám dá hned na počátku jistotu výnosu a vytvoří základ pro další výkonnost portfolia. Po splacení vstupní investice budou Vaše platby alokovány a diverzifikovány dle smlouvy, přičemž část portfolia bude opět investována do nástrojů s fixním výnosem. Konto života PLUS Vám nabízí několikastupňovou ochranu proti investičnímu riziku.

PLUS 6 Variabilita a flexibilita

Program pravidelného investování Vám umožňuje vybrat si způsob splacení vstupní investice, výši pravidelné investice, dobu a frekvenci investování. V průběhu investování máte možnost, dle Vaší aktuální životní situace a v rámci dohodnutých pravidel, upravit výši pravidelné investice nebo dokonce provést částečný výběr prostředků bez zrušení smlouvy a sankcí.

Zvolte si své tempo investování a nastavte si Konto života PLUS podle Vašich možností a potřeb.


Design Cyril & Metoděj s.r.o.